En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 90 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 4 avdelningar fördelade på spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanarscouter.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är  lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas några gånger per termin. På styrelse- och ledarmötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kårens medlemsregister ligger i scouternas system ScoutNet och är underlag för debiteringen av medlemsavgiften. Närvaro rapporteras till kommunen och utgör underlag för verksamhetsstöd.

Foto: Magnus Fröderberg