Om scoutkåren

Tölö scoutkår är en del av KFUK-KFUMs scoutförbund och är anslutet till Scouterna. Scoutkåren har verksamhet i norra Kungsbacka, med sin bas i scoutlokalen på Gamla Göteborgsvägen 65. Genom KFUK-KFUMs scoutförbund är scoutkåren anslutet till den svenska scoutrörelsen och till KFUK-KFUM Sverige, samt till världsorganisationerna WOSM, WAGGGS, YWCA och YMCA.

Tölö scoutkår bildades i Hede 1974, och har funnits i ungefär samma storlek och omfattning sedan dess.

Avdelningar

Scouterna är uppdelade efter ålder i 6 olika grupper:

  • Spårare, 8-9 år (årskurs 2-3)
  • Upptäckare, 10-12 år (årskurs 4-5)
  • Äventyrare, 12-15 år (årskurs 6-8)
  • Utmanare, 15-18 år (årskurs 9 och gymnasiet)
  • Roverscouter, 19-25 år

Ledare och RS   >26 år

Möten

Avdelningarna har möten enligt följande:

  • Spårarna: tisdag 18:00 – 19:30
  • Upptäckarna: måndagar 18:30 – 20:00  
  • Äventyrarna: onsdagar 18:30 – 20:30
  • Utmanarna: tisdagar 19:00 – 21:00

Ledare och RS: möten hålls vid behov.

Verksamhetsplan

I vår versamhetsplan beskriver vi vad vi satsar på under året. Den beslutas på kårstämman, där alla medlemmar har rösträtt.

Läs mer här.