Hitta till oss

Tölö KM scoutkår

Gamla Göteborgsvägen 65
434 40 Kungsbacka

Kontakta oss gärna!

Helén Toftered

Ansvarig för kontakt med övriga scoutrörelsen
hkt938@hotmail.com Mobil: 070-76 75 495