I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger eller hajk tillkommer en extra avgift för att täcka kostnader för mat, material och ev. stughyra.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 800 kronor per år. För ledare är avgiften 70 kronor.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna och KFUM:s Scoutförbund samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.